Justinian

Atruna

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, skar šo līgumu, šī līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, tiks izšķirts Baltijas tirdzniecības šķīrējtiesā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, pielietojot rakstveida procesu, viena šķīrējtiesneša sastāvā. *


* Šķīrējtiesas atrunas paraugtekstam ir tikai ieteikuma raksturs.

Uz sākumu

Copyright © 2013 Baltijas tirdzniecības šķīrējtiesa
Visas tiesības aizsargātas.
Tālrunis: (+371) 67278929 Rīga, Latvija, LV-1010
Elizabetes 31-8
E-pasts: info@solutio.lv