Justinian

Laipni lūdzam

Baltijas Tirdzniecības šķīrējtiesa ir dibināta 2005. gadā. Tās dibinātājs ir biedrība „Baltic Trade Arbitration”, reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā: 40008236934, juridiskā adrese: Elizabetes 31-8, Rīga, LV-1010.

Baltijas Tirdzniecības šķīrējtiesa ir apliecinājusi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, ka tā pilnībā atbilst Šķīrējtiesu likuma prasībām, savukārt Baltijas Tirdzniecības šķīrējtiesas pastāvīgo šķīrējtiesnešu sarakstā iekļautie šķīrējtiesneši atbilst Šķīrējtiesu likuma 14.panta otrās un ceturtās daļas prasībām, uz viņiem nav attiecināmi Šķīrējtiesu likuma 15.pantā noteiktie ierobežojumi, kā arī viņi ir iekļauti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā šķīrējtiesnešu sarakstā atbilstoši Šķīrējtiesu likuma 2016. gada 3. novembra grozījumiem.

Baltijas Tirdzniecības šķīrējtiesa piedāvā alternatīvu civiltiesisko strīdu izkatīšanas veidu. Strīdu izskatīšana Baltijas Tirdzniecības šķīrējtiesā sniedz pusēm virkni priekšrocību, kas saistītas ar strīdu izskatīšanas ātru, ērtu procesa norises veidu un arī ar izdevumu samazināšanu.

1. Kas ir šķīrējtiesa?
Tā ir organizācija, kas nodarbojas ar civiltiesisko strīdu izšķiršanu. Šķīrējtiesā var vērsties gan juridiskās gan fiziskās personas. Vairumā gadījumu runa ir par strīdiem, kas radušies uzņēmējdarbības gaitā.

2. Kas izmanto šķīrējtiesas pakalpojumus?
Pēc pieredzes var teikt, ka šķīrējtiesas pakalpojumus izmanto tie uzņēmēji, kuri vēlas sev nodrošināt vienkāršu un ērtu iespēju uzlikt par pienākumu negodprātīgam partnerim (pircējam) pildīt savas saistības. Tieši tādēļ starp personām, kuras izmanto šķīrējtiesu pakalpojumus, ir:
- lielākā daļa banku;
- vairums līzinga kompāniju;
- liela daļa uzņēmumu, kuri nodarbojas ar vairumtirdzniecību vai piedāvā pakalpojumus, kuri ir saistīti ar pēcapmaksu.


3. Priekšrocības, kuras tiek sniegtas izskatot lietas Baltijas tirdzniecības šķīrējtiesā:
1) Ātra strīdu izskatīšana. Atsevišķās lietu kategorijās, kas saistītas ar preces vai pakalpojumu apmaksas kavējumiem, izskatīšanas periods nepārsniedz 20 dienas, kas palīdz neiesaldēt apgrozāmos līdzekļus, bet dažkārt vienkārši nepazaudēt tos. Lietas izskatīšana parastā tiesā un kārtībā var ievilkties pat vairāku mēnešu un pat gadu garumā.
2) Strīda izskatīšana ir iespējama bez pušu piedalīšanās, kas zināmu lietu gadījumos, piemēram, nesavlaicīga saistību izpilde (kavējums maksājumos, preču piegādē)ir ļoti izdevīga. Minētajā gadījumā tiesnesis izskata lietu pamatojoties uz iesniegtajiem materiāliem (līgums, pavadzīme, maksājuma uzdevums) – tā sauktais “Rakstveida process”.
3) Šķīrējtiesā procesa izdevumi ir mazāki nekā parastā procesa gadījumā (nav nepieciešami izdevumi apelācijas un kasācijas instancēs, jo šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams).
4) Par šķīrējtiesnesi var tikt ievēlēta jebkura persona, kurai ir atbilstoša kompetence un autoritāte, kā arī persona, kurai uzticas puses (pazīstams advokāts, jurists vai speciālists noteiktā nozarē).
5) Process ir konfidenciāls un puses pašas var noteikt valodu, kurā lieta tiks izskatīta.
6) Iespēja no atbildētāja piedzīt līdz pat 10% no summas par juridisko pakalpojumu sniegšanu.


4. Kā nodrošināt lietas izskatīšanu Baltijas tirdzniecības šķīrējtiesā?
Lai būtu iespēja izskatīt lietu izmantojot šķīrējtiesa procesa priekšrocības, ir nepieciešams līgumu, kuri tiek slēgti ar partneriem, pircējiem vai pakalpojumu ņēmējiem, tekstā ievietot papildus punktu – tā saukto šķīrējtiesas atrunu.

Baltijas Tirdzniecības šķīrējtiesa veicina saistību izpildi (solutio) pat neuzsākot šķīrējtiesas procesu.
Prakse liecina, ka pēc Baltijas Tirdzniecības šķīrējtiesas klauzulas iekļaušanas līgumos, daudzi komersanti ir sākuši godprātīgāk un savlaicīgāk pildīt ar līgumu uzņemtās saistības, jo pretējā gadījumā neizpilde var novest arī pie papildus izdevumiem.

Copyright © 2013 Baltijas tirdzniecības šķīrējtiesa
Visas tiesības aizsargātas.
Tālrunis: (+371) 67278929 Rīga, Latvija, LV-1010
Elizabetes 31-8
E-pasts: info@solutio.lv